Generalni UMiD online kurs u okviru kojega ćete steći znanja o tome kako učiti, misliti i djelovati u smjeru poboljšanja položaja mladih u lokalnoj zajednici. Također, upoznaćete se sa obrazovnom platformom www.obuka.ba kao i platformom u kojoj su izrađeni online kursevi – Moodle.