Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Vladom Unsko-sanskog kantona provodi projekt podrške Vladi Unsko-sanskog kantona u procesu donošenja Strategije prema mladima USK. 

Svi materijali sa sastanaka imenovane Radne grupe bit će dostupni na online serveru. Za sve informacije u vezi sa online serverom kontaktirajte nas putem mejla katarina.vuckovic@kultbih.org ili telefona 033 778 762

Zapošljavanje je proces koji zna biti komplikovan i mukotrpan. Pristupite kursu "Pisanja CV-a, motivacionog pisma i savjeti za intervju za posao" i pripremite se za izazove s kojima ćete se suočiti u procesu pronalaska posla.

Probajte demo kurs >>>  Demo kurs

 

Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta provodi projekt podrške Vladi Federacije BiH u procesu donošenja Strategije prema mladima FBiH. 

Svi materijali sa sastanaka imenovane Radne grupe bit će dostupni na online serveru. Za sve informacije u vezi sa online serverom kontaktirajte nas putem mejla rejan-igor.roic@kultbih.org ili telefona 033 778 770.                                        

Institut za razvoj mladih KULT provodi programe obuke za službenike/ce za mlade i certificiranje službenika/ca koji se bave radoms mladima u gradskim, općinskim i kantonalnim organima vlasti.

Programom osnovne obuke polaznik/ca se osposobljava za obavljanje poslova stručne osobe u državnoj službi za rad s mladima.

Službenik/ca ima posredničku funkciju između organa uprave i mladih te osigurava odgovarajuću podršku mladima.