Zapošljavanje je proces koji zna biti komplikovan i mukotrpan. Pristupite kursu "Pisanja CV-a, motivacionog pisma i savjeti za intervju za posao" i pripremite se za izazove s kojima ćete se suočiti u procesu pronalaska posla.

Probajte demo kurs >>>  Demo kurs

 

Course Image Radna grupa za izradu Federalne strategije prema mladima

Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta provodi projekt podrške Vladi Federacije BiH u procesu donošenja Strategije prema mladima FBiH. 

Svi materijali sa sastanaka imenovane Radne grupe bit će dostupni na online serveru. Za sve informacije u vezi sa online serverom kontaktirajte nas putem mejla rejan-igor.roic@kultbih.org ili telefona 033 778 770.